REKLAME U KATALOZIMA


REKLAME U KATALOZIMA IZLOŽBE
CACIB ZAGREB 24./25.11.2018.


ZA ČLANOVE HKS-a

KOD OGLAŠAVANJA UZGAJIVAČNICE ILI PASA 
bez isticanja komercijalnih oglasa

1 stranica oglasa
200,00 kn (PDV uključen)

2 stranice oglasa
350,00 kn (PDV uključen)

 


ZA HKS UDRUGE, DRUŠTVA I KLUBOVE

KOD OGLAŠAVANJA KINOLOŠKOG DRUŠTVA, UDRUGE I KLUBA

 

1 stranica oglasa
100,00 kn (PDV uključen)

 


KOMERCIJALNI OGLASI

 

1 stranica oglasa
400,00 kn (PDV uključen)

2 stranice oglasa
700,00 kn (PDV uključen)KRAJNI ROK ZA PREDAJU I PLAĆANJE OGLASA 
09.11.2018.

petra@hks.hr