UPISNINE

 


Navedena tablica s cijenama upisnine za izložbu pasa u hrvatskim kunama (kn) odnosi se isključivo na izlagače iz Hrvatske (članovi Hrvatskog kinološkog saveza) te temeljem sporazuma na izlagače iz Republike Srbije te Bosne i Hercegovine.

Svi ostali izlagači upisninu za izložbu pasa moraju podmiriti isključivo po tablici gdje su cijene izražene u Eurima. Temeljem dogovora između nacionalnih Saveza, izlagači iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine plaćaju kotizaciju kao i državljani Hrvatske. Državljani Hrvatske, prema istom dogovoru plaćaju u Republici Srbiji te u BIH istu kotizaciju kao i državljani navedenih zemalja.


UPISNINA ZA IZLAGAČE IZ
HRVATSKE, SRBIJE I BIH

 

CACIB ZAGREB
23.-24.11.2019.

upisnina za jednu izložbu pasa

PRVI PAS
sa katalogom

OSTALI PSI
bez kataloga

ŠTENCI, NAJMLAĐI,
VETERANI

JUNIOR HANDLING,
PAROVI, SKUPINE

HRVATSKE AUTOHTONE
PASMINE PASA

PRVI
ROK

07.10.2019.

200,00 kn

150,00 kn

100,00 kn

prijava i plaćanje isključivo na izložbi

50,00 kn

DRUGI
ROK

21.10.2019.

250,00 kn

200,00 kn

150,00 kn

prijava i plaćanje isključivo na izložbi

50,00 kn

ZADNJI
ROK

04.11.2019.

300,00 kn

250,00 kn

170,00 kn

80,00 kn

50,00 kn


 


UPISNINA ZA STRANCE
U EURIMA

 

CACIB ZAGREB
24.-25.11.2018 

upisnina za jednu izložbu pasa

FIRST DOG
with catalogue

ADDITIONAL DOGS
without catalogue

BABY, PUPPY,
VETERANS

JUNIOR HANDLING

BRACES, BREEDING GROUP

FIRST
DEADLINE

07.10.2019

40,00 €

35,00 €

25,00 €

entry and payment only at the show office

entry and payment only at the show office

SECON
DEADLINE

21.10.2019

45,00 €

40,00 €

30,00 €

entry and payment only at the show office

entry and payment only at the show office

FINAL
DEADLINE

04.11.2019

50,00 €

45,00 €

35,00 €

15,00 €

15,00 €